افزایش قیمت خدمات دامنه ملی

  • دوشنبه, 19th آوریل, 2021
  • 10:03صبح

با سلام

نظر به تغییر سیاستها و اعلام رسمی مرکز ثبت دامنه ملی (ایرنیک) از ابتدای خرداد 1400 قیمت خدمات دامنه، با افزایش حدود 4 برابری روبرو خواهد بود.

با تشکر.

« بازگشت