ثبت دامنه

دامنه جدیدای پیدا کنید، کلمه مورد نظر جهت بررسی وارد کنید.

جستجو...

نام دامنه وارد شده مجاز نیست، نام دامنه حداقل باید ۳ کاراکتر باشد

:domain موجود نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
356,000 تومان
.net
389,000 تومان
.ir
15,000 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
داغ جدید فروش ویژه

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مرور بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.ir
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
.com
356,000 تومان
1 ساله
356,000 تومان
1 ساله
356,000 تومان
1 ساله
.net
389,000 تومان
1 ساله
389,000 تومان
1 ساله
389,000 تومان
1 ساله
.org
391,000 تومان
1 ساله
391,000 تومان
1 ساله
391,000 تومان
1 ساله
.info
565,000 تومان
1 ساله
565,000 تومان
1 ساله
565,000 تومان
1 ساله
.biz
484,000 تومان
1 ساله
484,000 تومان
1 ساله
484,000 تومان
1 ساله
.co
884,000 تومان
1 ساله
884,000 تومان
1 ساله
884,000 تومان
1 ساله
.me
620,000 تومان
1 ساله
620,000 تومان
1 ساله
620,000 تومان
1 ساله
.in
326,000 تومان
1 ساله
326,000 تومان
1 ساله
326,000 تومان
1 ساله
.tv
973,000 تومان
1 ساله
973,000 تومان
1 ساله
973,000 تومان
1 ساله
.us
296,000 تومان
1 ساله
296,000 تومان
1 ساله
296,000 تومان
1 ساله
.es
250,000 تومان
1 ساله
250,000 تومان
1 ساله
250,000 تومان
1 ساله
.top
276,000 تومان
1 ساله
276,000 تومان
1 ساله
276,000 تومان
1 ساله
.shop
1,016,000 تومان
1 ساله
1,016,000 تومان
1 ساله
1,016,000 تومان
1 ساله
.design
1,497,000 تومان
1 ساله
1,497,000 تومان
1 ساله
1,497,000 تومان
1 ساله
.academy
963,000 تومان
1 ساله
963,000 تومان
1 ساله
963,000 تومان
1 ساله
.team
963,000 تومان
1 ساله
963,000 تومان
1 ساله
1,004,000 تومان
1 ساله
.ایران
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
.co.ir
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
.net.ir
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
.org.ir
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
.ac.ir
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
.gov.ir
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
.id.ir
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
.sch.ir
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله
15,000 تومان
1 ساله

دسته بندی را از بالا انتخاب کنید

خدمات میزبانی ما را تجربه کنید!

از خدمات متنوع ما استفاده کنید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

دامنه خود را به ما منتقل کنید!

دامنه خود را به ما انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.